+420 777 806 543

Outsourcing v oblasti BOZP a PO

 QR kód

Šetřete vlastními zdroji  a přenechejte svoje starosti odborníkům.

Našim cílem při outsourcingu je zajistit plnění všech legislativních, případně firemních pravidel a požadavků tak, aby se tato činnost stala zcela přirozenou součástí všech pracovních procesů a přitom představovala efektivní prevenci rizik bez zbytečných administrativních úkonů.

Důraz klademe především na praktičnost, jednoduchost a efektivitu jednotlivých opatření, při maximálním využití moderních komunikačních prostředků a informačních technologií.

V úvodu spolupráce provedeme jednoduchý vstupní audit, na základě kterého pro Vás nastavíme optimální systém řízení BOZP a PO a vypracujeme příslušnou dokumentaci včetně přehledného systému pro její správu.

Po zavedení systému řízení BOZP a PO pak prostřednictvím provázaných poradenských služeb zajistíme jednotlivé dílčí požadavky (školení, preventivní prohlídky, audity, řešení pracovních úrazů, kontroly státního dozoru, jednání se třetími stranami, atd.).

Při poskytování služeb nabízíme prozákaznický přístup a maximální flexibilitu (HOT LINE)

 

Přehled změn v povinné výbavě vozidel od 1.10.2018  

               

PŘEHLED ZMĚN PLS (pracovně lékařských služeb) OD 15.12.2017

 

Euro formulář záznam o nehodě

 

 

 
přihlášení do
E-learningu

Školení a přezkoušení podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Přihlášky na kurzy k získání osvědčení podle vyhlášky č.50/1978 SB. obdržíte na vyžádání u paní Vintrlíkové na emailu vintrlíková@tmsservis.cz

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis